Persoonsgegevens en cookies

Het Historisch museum Ede (verder te noemen HME) streeft er naar om de privacy van bezoekers van haar website zoveel mogelijk te waarborgen. Om duidelijk te maken hoe met persoonsgegevens van bezoekers wordt omgegaan, is dit privacy statement opgesteld. Het is van toepassing op alle pagina’s, die zijn ondergebracht op de websites onder de domeinnamen www.historischmuseumede.nl en www.enka-historie.nl. Het privacy statement geldt niet voor websites van andere organisaties en/of bedrijven, waarvan links op deze websites kunnen voorkomen. HME is bovendien niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden, waarnaar verwezen wordt.

Persoonsgegevens

Op deze websites worden geen persoonsgegevens verzameld, tenzij deze vrijwillig aan HME worden verstrekt, bijvoorbeeld via een formulier of e-mail.  Alle door u verstrekte informatie wordt door HME op veilige en vertrouwelijke wijze behandeld. HME houdt zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. U heeft te allen tijde het recht een klacht over de verwerking van uw gegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mailen

Wanneer u HME mailt, zullen eventuele opgegeven persoonsgegevens, zoals naam en e-mailadres, uitsluitend gebruikt worden om u te informeren over uw vraag of opmerking. Deze gegevens zijn tevens nodig om uw aanmelding definitief te maken. Uw persoonsgegevens worden binnen maximaal zes maanden na datum van de betreffende activiteit verwijderd.

Derden

Via de website gegenereerde persoonsgegevens worden door HME niet verkocht of verhuurd aan derden. HME verschaft andere organisaties ook op generlei wijze toegang tot deze gegevens.

Website: analytische cookies & trackingcookies

HME maakt op haar websites gebruik van zogenaamde analytische cookies en tracking cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die tijdens uw bezoek aan de websites op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals uw IP-adres of de datum en tijd waarop u de website heeft bezocht. Op deze manier houden analytische cookies het verkeer op de websites bij, bijvoorbeeld hoe vaak iemand de websites bezoekt of welke pagina’s hij of zij daarop leest. Tracking cookies zijn cookies die uw surfgedrag op het gehele internet volgen en die gebruikt worden voor analyses. Hiervoor heeft HME uw toestemming nodig. Lees meer over het gebruik van cookies in het cookiebeleid van HME. U kunt hier ook uw cookievoorkeur wijzigen.

Google Analytics

HME gebruikt hiervoor het programma Google Analytics. Het doel van deze metingen is om de websites en de inhoud ervan te verbeteren. Deze informatie wordt niet herleid naar een individuele bezoeker. We hebben Google Analytics volgens de privacyrichtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens ingericht. Dat houdt in dat HME:

  • een bewerkersovereenkomst met Google Analytics heeft gesloten;
  • gekozen heeft voor het maskeren van de laatste acht cijfers van het IP-adres;
  • geen gegevens deelt met Google;
  • geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies.

Achteraf verwijderen analytische en tracking cookies

Na het bezoek aan de websites kunt u ervoor kiezen om de cookies van uw computer te verwijderen. Hoe u dit kunt doen verschilt per browser.

Wijzigingen

Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen omdat HME deze van tijd tot tijd wijzigt.

Zorgvuldigheid

HME hoopt u met de voorafgaande informatie meer inzicht te hebben gegeven over hoe zij omgaat met uw gegevens. Mocht u suggesties hebben om de zorgvuldigheid verder te verbeteren, dan kunt u die delen via info@historischmuseumede.nl

Deel deze pagina